Testosteron


</div>
<p>
Kdo má nejvíce testosteronu? Zpravidla největší násilník a rváč. Není to samozřejmě možno zcela generalizovat, ale souvislost testosteronu s agresivitou a „průbojností“ je zcela jednoznačně potvrzena. Proto také sportovci mají v sobě často nejen touhu být za každou cenu první, rvavost, úsilí vyniknout, ale mnohdy také negativní lidské vlastnosti, jako egoismus, agresivitu, sníženou schopnost empatie, diktátorské sklony a podobně.</p>
<h2>
Průkopníci</h2>
<p></p>
<figure>[caption id=[/caption]

Paradoxní je, že tyto vlastnosti pomohly nejen germánským kmenům ovládnout velkou část Evropy, ale dále pak i téměř celý svět prostřednictvím kolonialismu a imperialismu. V jiných částech světa jim mohli konkurovat svojí povahou pouze Židé. Také původně kočovné http://www.kocovnemuzeum.cz/vystava-strasidel kmeny pastevců a lupičů dokázaly postupně, zejména pomocí obchodu a peněžnictví ovládnout nejen blízký východ, ale nakonec s využitím Germány založených říší i celý svět.A jelikož množství testosteron úzce souvisí s erekcí, je možno říci, že erekce je symbolem současné západní civilizace.

Testosteron
Ohodnoťte příspěvek

Comments are closed.